ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Обществен съвет – мандат 2016 – 2019г.

Състав на обществения съвет към ДГ №22 „Мечо Пух“:

  1. Събина Максимова – председател
  2. Даниела Стоянова – член, представител на Община Варна
  3. Владимир Николов – член
  4. Теодора Венинска – член
  5. Вяра Иванова – член

Заповед №4756 / Община Варна/Кмет

Протокол №1/07.12.2016г. / ДГ №22 „Мечо Пух“

Отчет за дейността на Обществен съвет при ДГ №22 „Мечо Пух“

Обществен съвет – мандат 2019 – 2022г.

Състав на обществения съвет към ДГ №22 „Мечо Пух“:

  1. Константина Лей – председател
  2. Даниела Стоянова -член, предствител на Община Варна
  3. Гергана Казанлиева – член
  4. Бистра Неделчева – член
  5. Мая Иванова – член

Заповед №0246/ Община Варна/Кмет

Протокол №1/19.11.2019г. / ДГ №22 „Мечо Пух“

Протокол№2 / 17.12.2019г./ДГ №22 „Мечо Пух“ 

Протокол№1 / 10.03.2020г./ДГ №22 „Мечо Пух“ 

План график за работата на Обществен съвет при ДГ №22 „Мечо Пух“

Отчет 2019-2020г.