Детска градина № 22 “ Мечо Пух” работи през цялата година на петдневна работна седмица от 7:00 часа до 19:00 часа.

Децата се приемат в детското заведение сутрин от 7:00 часа и се вземат не по-късно от 19:00ч.

Контакти

Графикът на приемното време може да не бъде спазен, когато директорът работи в група.

В условията на епидемична обстановка външни лица се приемат след предварително уговорена среща.

Контактна форма

    ВАЖНО! 

    ТАКСИ СЕ ПРИЕМАТ от 01-во до 10-то ЧИСЛО НА МЕСЕЦА

    СУТРИН 07:30 – 10:00 часа
    СЛЕДОБЯД 15:00 – 16:00 часа