Детска градина № 22 “ Мечо Пух” работи през цялата година на петдневна работна седмица от 6:30 часа до 19:00 часа.

Децата се приемат в детското заведение сутрин от 7:00 часа и се вземат не по-късно от 19:00ч.

Детската градина работи с дежурна група и дежурен учител, извън случаите на обявени извънредни мерки, както следва:

от 7:00 до 7:30 часа

от 18:00 до 19:00 часа

В условията на Covid и други карантини, децата се приемат/предават от съответния учител в група.

Контакти

За изключително важни и неотложни случаи не се спазва приемното време. Среща може да бъде уговорена и в удобен за двете страни час и ден. Графикът на приемното време може да не бъде спазен, когато директорът работи в група.

В условията на епидемична обстановка външни лица се приемат след предварително уговорена среща.

Контактна форма