Красотата на природата

We observed and discovered the beauty of nature and the first step was to create a herb garden. The children from the kindergarten „Winnie the Pooh“ in Varna made bird feeders to enjoy the birdsong for a long time.
 

Наблюдавахме и открихме красотата на природата и първа стъпка бе създаване на билкова градинка. Децата от детска градина „Мечо Пух“ град Варна направиха хранилки за птиците, за да ги радват по дълго птичите песни. 

Проектът „Големият лов на растения“ достига до нас, благодарение на #българското движение „Син флаг“, фондация за екологично образование, #ToyotaEurope,#FEE

наблюдение на птици

Интересен начин да се докоснем до природата отблизо!

За да чуем песента на птиците измайсторихме къщички за тях с помощта на родителите.

Сложихме им зрънца и поставихме в двора на детската градина.

И започна наблюдението: те нас и ние тях.

Птиците намериха храна, а ние с децата се любувахме на техните песни! 

Проектът „Големият лов на растения“ достига до нас, благодарение на #българското движение „Син флаг“, фондация за екологично образование, #ToyotaEurope,#FEE

Проект „Птиците в нашия двор“

Обогатяване знанията за птиците по основни показатели: видове, местообитание, анатомични особености, миграция.
Децата разбират необходимостта и проявяват желание да се грижят за птиците в двора на детската градина.
Първата стъпка: С мама и тати къщички за птици се измайсториха.
Втора стъпка: Монтирани са на различни места в детската градина. Сложихме им храна.
Трета стъпка: Наблюдението започна!!!
Проектът „ Големият лов на растения“ достига до нас, благодарение на #българското движение „Син флаг“,
фондация за екологично образование, #ToyotaEurope , #FEE

ВРЪЗКАТА С ПРИРОДАТА

Откриваме природата, търсим емоционалната връзка с околната среда, защото я обичаме.

Събирахме пластмасови капачки и подводния свят на Черно море остана в сърцата на децата.

Красотата на морето нарисувахме в картини.

Запазихме топлината на лятото и го представихме в танци и песни.

„ОБИЧАМЕ ТЕ ЧЕРНО МОРЕ“

 

Младите наблюдатели от втора възрастова група на ДГ № 22 „Мечо Пух“ Варна

Проектът „Големият лов на растения“ достига до нас, благодарение на #българското движение „Син флаг“, фондация за екологично образование, #ToyotaEurope,#FEE

Проект „Големият лов на растения“​

Лист по лист събрахме,
с есенни багри огрян,
наляво, надясно на шега го завъртяхме,
с ново личице ни погледна засмян!
През тази учебна година с децата от втора група на ДГ № 22 „ Мечо Пух“ град Варна се включихме в проекта „Големият лов на растения“, който се фокусира върху биоразнообразието.
Целта е децата да усвоят знания за местните растителни и животински видове, които се срещат в двора на детската градина.
Първата инициатива„Да оживеят листата“- събиране, подреждане и съхраняване на лист от дърво бреза, ясен и ела осъществихме с родителска помощ. Вдъхнахме нов живот на есенните листа, за да останат по-дълго в детското съзнание като природни картини.
Проектът „Големият лов на растения“ достига до нас, благодарение на #българското движение „Син флаг“, фондация за екологично образование, #ToyotaEurope,#FEE