Достъп до обществена информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В ДГ № 22 “Мечо Пух” заявленията за достъп до обществена информация се подават в канцеларията всеки работен ден от 7:30 до 16:00ч.

Адрес: 9003 Варна, жк. Чайка, до бл. 43

Електронен адрес: dg30mechopuh@abv.bg

Лице за контакт:

Гергана Кирова – завеждащ техническа служба

тел. 052 98 39 39

  • Закон за достъп до обществена информация – изтегли от ТУК
  • Вътрешни правила за достъп до обществена информация на ДГ № 22″Мечо Пух“ – изтегли от ТУК
  • Общи правила за организиране на административните услуги в ДГ № 22″Мечо Пух“ – изтегли от ТУК

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДГ №22

 

ЗАЯВЛЕНИЯ

1. Заявление за достъп до обществена информация
2. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
3. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване
4. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за предоставяне на информация за повторно ползване