Достъп до обществена информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

       В ДГ № 22 “Мечо Пух” заявленията за достъп до обществена информация се подават в канцеларията всеки работен ден от 7:30 до 16:00ч.

Адрес: 9003 Варна, жк. Чайка, до бл. 43

Електронен адрес: info-400258@edu.mon.bg

       Лице за контакт:

Гергана Кирова – завеждащ административна служба

тел. 052 98 39 39

 

       Нормативна уредба:

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДГ №22

 

ЗАЯВЛЕНИЯ

1. Заявление за достъп до обществена информация
2. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
3. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване
4. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за предоставяне на информация за повторно ползване