Детска Градина №22 "Мечо Пух"

гр. Варна

 

Детска градина № 22 “Мечо Пух” – град Варна, се намира в квартал “Чайка”, в близост до Математическа гимназия “Д-р Петър Берон”. Има шест групи, в които е доказан опитът в успешното приобщаване, включително и на деца с дефицити на слуха. Разполага с добра материална база, помещения за допълнителни дейности, като английски език, модерни танци, ателие за изобразителни дейности. В детската градина е изграден първия етнографски кът със съдействието на Община Варна, който се намира в един от вътрешните дворове. Създадена е съвременна педагогическа среда, благодарение на висококвалифицирания екип на детската градина, прилагането на разнообразни иновационни форми, методи и средства за взаимодействие с децата. Водещият принцип на институцията, е не прилагането на „най-добрата“ практика, а търсенето на най-доброто индивидуално решение.