ЗА НАС

 За ДГ №22 „Мечо Пух“

          ДГ № 22 „МЕЧО ПУХ“ се намира в квартал „Чайка“, в близост до МГ „Д-р Петър Берон“. Има шест групи, в които е доказан опитът в успешното приобщаване, включително и на деца с дефицити на слуха. Разполага с добра материална база, помещения за допълнителни дейности, като английски език, модерни танци, ателие за изобразителни дейности. В детската градина е изграден първия етнографски кът, със съдействието на Община Варна, който се намира в един от вътрешните дворове. Създадена е съвременна педагогическа среда, благодарение на висококвалифицирания екип на детската градина, прилагането на разнообразни иновационни форми, методи и средства за работа с децата.
Детската градина разполага с голям двор, където децата могат да общуват с природата и учителите провеждат интересни дейности и занимания с тях. През последните години, чрез участие в различни проекти се подобри състоянието на интериора и екстериора на детската градина.

Приоритети в работата:

  • Учене чрез забавление;
  • Професионализъм и компетентност;
  • Приобщаване към националните и общочовешки ценности;
  • Използване на разнообразни форми, подходи и методи;
  • Съвременна, динамична, педагогическа среда;
  • Иновационни идеи;
  • Право на избор, творчество и свобода;
  • Сътрудничество с различни институции и НПО;
  • Интегриране на деца със СОП.

Възпитателно-образователния процес, като резултат от усилията на целия екип на ДГ, е съобразен със съвременните изисквания, с очакванията на родителите и с интересите на децата, като в основата му поставяме личностно ориентирания подход. Развитие потенциала на всяко дете, чрез прилагане на съвременни педагогически технологии и разнообразни форми за организация на процеса, стремеж към приемане на различията, създаване на атмосфера на подкрепа и доверие. И най-важният резултат е децата да се чувстват добре в ДГ №22 „Мечо Пух“.

 

ХИМН

В моята детска градина
Има играчка любима
Цял ден с нея играя
Галя я пея, мечтая.

Припев: Мечо Пух (2)
с мекичък топъл кожух

Гледа ме с топли очички,
аз те прегръщам с ръчички.
Моята детска градина,
твоето име си има!
Припев:…….

Вечер в дома се завръщам,
мама и татко прегръщам,
с песен разказвам на двама,
за нашата обич голяма.
Припев……..