ДНЕВЕН РЕЖИМ

ДНЕВЕН РЕЖИМ

на децата от I и II възрастови групи
(в учебно време от 15 септември до 31 май)