ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

6.01.2019 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2018 - 31.12.2018г.

17.08.2018 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2018 - 30.06.2018г.

02.01.2018 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2017 - 31.12.2017г.

17.10.2017 Сборен отчет -09.2017г.

12.07.2017 Сборен отчет -06.2017г.

27.01.2017 Сборен отчет 2016 година

Close Menu