ПРИЕМ 2023/2024 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             На 15.05.2023г. стартира подаването на заявления за прием на деца – първа възрастова група, родени през 2020г. Заявленията се подават онлайн от родителите чрез Системата за централизирано електронно класиране на деца в общинските детски градини на следният адрес: https://dg.uslugi.io/garden/entry?reception=garden

             Информация за предстоящия прием на деца за първа възрастова група, родени през 2020г.:

График за дейностите за прием в първа група за учебната 2023-2024 година: https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf

Ръководство за онлайн регистрация и редакция: https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Rukovodstvo_roditeli.pdf

Нормативна уредба, свързана с приема на деца в детска градина: https://dg.uslugi.io/garden/rules?reception=garden