Бюджет

Утвърден бюджет

Утвърден бюджет 2022 на ДГ22 Мечо Пух

– изтегли от ТУК

Утвърден бюджет 2021 на ДГ22 Мечо Пух

– изтегли от ТУК

Утвърден бюджет 2020 на ДГ22 Мечо Пух

изтегли от ТУК

Утвърден бюджет 2019 на ДГ22 Мечо Пух

изтегли от тук

Утвърден бюджет 2018 на ДГ22 Мечо Пух

– изтегли от тук

Утвърден бюджет 2017 на ДГ22 Мечо Пух

изтегли от тук

Сборен отчет

04.07.2023 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2023 – 30.06.2023г.

Изтегли от ТУК

Сборен отчет

05.04.2023 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2023 – 31.03.2023г.

Изтегли от ТУК
 

Сборен отчет

04.01.2023 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2022 – 31.12.2022г.

Изтегли от ТУК
 
Сборен отчет

04.10.2022 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2022 – 30.09.2022г.

Изтегли от ТУК
 

Сборен отчет

05.07.2022 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2022 – 30.06.2022г.

Изтегли от ТУК
 

Сборен отчет

04.04.2022 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2022 – 31.03.2022г.

Изтегли от ТУК
 

Сборен отчет

05.01.2022 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2021 – 31.12.2021г.

Изтегли от ТУК
 

Сборен отчет

04.10.2021 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2021 – 30.09.2021г.

Изтегли от ТУК
 

Сборен отчет

02.07.2021 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2021 – 30.06.2021г.

Изтегли от ТУК
 

Сборен отчет

05.04.2021 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2021 – 31.03.2021г.

Изтегли от тук: 131-40
 

13.01.2021 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 31.12.2020г.

Изтегли от тук: 130-39

1.12.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 30.11.2020г.

Изтегли от тук: 129-38

10.11.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 31.10.2020г.

Изтегли от тук: 128-37

18.10.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 30.09.2020г.

Изтегли от тук: 127-36 

30.06.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 30.06.2020г.

Изтегли от тук: 126-35

31.03.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 31.03.2020г.

Изтегли от тук: 125-34

27.02.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2019 – 31.12.2019г.

06.01.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2018 – 30.09.2019г.

06.01.2019 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2018 – 31.12.2018г.

17.08.2018 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2018 – 30.06.2018г.

02.01.2018 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2017 – 31.12.2017г.

17.10.2017 Сборен отчет -09.2017г.

12.07.2017 Сборен отчет -06.2017г.

27.01.2017 Сборен отчет 2016 година