Бюджет

Утвърден бюджет

Утвърден бюджет 2020 на ДГ22 Мечо Пух

изтегли от ТУК

Утвърден бюджет 2019 на ДГ22 Мечо Пух

изтегли от тук

Утвърден бюджет 2018 на ДГ22 Мечо Пух

– изтегли от тук

Утвърден бюджет 2017 на ДГ22 Мечо Пух

изтегли от тук

Сборен отчет

05.04.2021 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2021 – 31.03.2021г.

Изтегли от тук: 131-40
 

13.01.2021 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 31.12.2020г.

Изтегли от тук: 130-39 

1.12.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 30.11.2020г.

Изтегли от тук: 129-38

10.11.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 31.10.2020г.

Изтегли от тук: 128-37

18.10.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 30.09.2020г.

Изтегли от тук: 127-36 

30.06.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 30.06.2020г.

Изтегли от тук: 126-35

31.03.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 31.03.2020г.

Изтегли от тук: 125-34

27.02.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2019 – 31.12.2019г.

06.01.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2018 – 30.09.2019г.

06.01.2019 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2018 – 31.12.2018г.

17.08.2018 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2018 – 30.06.2018г.

02.01.2018 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2017 – 31.12.2017г.

17.10.2017 Сборен отчет -09.2017г.

12.07.2017 Сборен отчет -06.2017г.

27.01.2017 Сборен отчет 2016 година