Бюджет

Касов отчет м.12Утвърден бюджет

Утвърден бюджет 2021 на ДГ22 Мечо Пух

изтегли от ТУК

Утвърден бюджет

Утвърден бюджет 2020 на ДГ22 Мечо Пух

изтегли от ТУК

Утвърден бюджет 2019 на ДГ22 Мечо Пух

изтегли от тук

Утвърден бюджет 2018 на ДГ22 Мечо Пух

– изтегли от тук

Утвърден бюджет 2017 на ДГ22 Мечо Пух

изтегли от тук

Сборен отчет

05.01.2022 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2021 – 31.12.2021г.

Изтегли от ТУК

Сборен отчет

04.10.2021 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2021 – 30.09.2021г.

Изтегли от ТУК
 

Сборен отчет

02.07.2021 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2021 – 30.06.2021г.

Изтегли от ТУК
 

Сборен отчет

05.04.2021 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2021 – 31.03.2021г.

Изтегли от тук: 131-40
 

13.01.2021 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 31.12.2020г.

Изтегли от тук: 130-39

1.12.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 30.11.2020г.

Изтегли от тук: 129-38

10.11.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 31.10.2020г.

Изтегли от тук: 128-37

18.10.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 30.09.2020г.

Изтегли от тук: 127-36 

30.06.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 30.06.2020г.

Изтегли от тук: 126-35

31.03.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2020 – 31.03.2020г.

Изтегли от тук: 125-34

27.02.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2019 – 31.12.2019г.

06.01.2020 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2018 – 30.09.2019г.

06.01.2019 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2018 – 31.12.2018г.

17.08.2018 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2018 – 30.06.2018г.

02.01.2018 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2017 – 31.12.2017г.

17.10.2017 Сборен отчет -09.2017г.

12.07.2017 Сборен отчет -06.2017г.

27.01.2017 Сборен отчет 2016 година